Autismhandledning

Autismhandledning

”AUTISM, ADHD, NPF I VARDAGSPUSSLET”

Jag tänker att människan är en helhet – kropp och själ hör ihop och därför jobbar jag utifrån ett holistiskt synsätt.  Kundens behov är i fokus. Många barn och ungdomar blir missförstådda och orättvist behandlade i sin vardag. I dagens stressiga samhälle dras vi ofta med i det stressiga tempo, där vardagen är fylld av aktiviteter och därför blir hjärnan överbelastad av all stimuli.

Jag vill hjälpa varje enskild människa att må bra, hitta sina styrkor och få balans i vardagen oberoende av  ålder,handikapp, bakgrund, livssituation. Min verksamhet ska vara som en trädgård, där man får växa i trygg miljö och i egen takt och ”blomma” på sitt eget sätt.

Jag är en person med stort hjärta, som tycker om att hjälpa till. Jag kartlägger behovet direkt och vilka insatser som behövs i vårt samarbete. Många människor runt om mig har specialbehov (fysiska, psykiskt illamående, osynliga handikapp) Specialbarnen som jag jobbar med idag är ofta missförstådda och passar inte in i dagens skolor/samhälle. Ofta behövs information till omgivningen, även speciallösningar som är individ baserade. Många är stressade och utåtagerande, trötta en del utbrända, andra osäkra på vad de vill… Min mångsidiga utbildning och användning av konkreta verktyg kan även hjälpa dem att hitta verktyg att komma vidare. Min stora passion är att hjälpa människor på olika sätt och jag hittar lätt var vi ska börja, dvs var behovet finns.

Jag handleder både klienter, deras familjer, även personal som behöver stödja och arbeta för individens bästa. när jag handleder i personalgrupper så där plockar jag ofta ur min verktygsback det som behövs, för att nå samarbete. Kan man ej enas inom personal gruppen/teamet så kan samarbetsövningar behövas för att skapa en gemensam bas/grund att utgå ifrån. Mina klienter har ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), allt från gravt utvecklingsstörning med autism till högfungerande autism med specialbegåvning, samt ADHD/ADD problematik.

När jag jobbar som autismhandledare, så ser jag människan ”bakom handikappet”. Jag kartlägger vad som du behöver få in mer av i ditt liv just nu, utreder och organiserar specialuppdrag. Jag tillrätta lägger miljöer och skapar struktur och tydlighet i vardagen för just dig. Jag hittar dina styrkor och fokuserar inte så mycket på dina svagheter, för dem är du ofta ända medveten om innan. Jag möjliggör och tar itu med saker. Specialkunskaper hos mig är bl.a att jag får det att fungera även vid svåra fall. Jag får ofta frågan: hur lyckades du med det där 💜

Du blir sedd och hörd och medveten om dina behov.
Du eller ditt barn behöver inte ha en diagnos för att ta kontakt.

”En människa med en funktionsnedsättning är egentligen inte en människa med särskilda behov,
utan en människa med vanliga behov, som bör tillgodoses med särskilda insatser”

Boka tid och må bättre. För det förtjänar du.

BOKA TID